• Yemeklerde tek çeşit yemek ve yanında içecek içmek.

 • Yüzüğünü sağ aline takardı sonra sola değiştirirdi

 • Hediyeyi kabul edrdi. Ona karşılık olarak bir şey verirdi

 • Dualarının daha şümüllü olanını severdi, diğerlerini terkederdi.

 • Başına sarık sarıp ona kuyruk yaparak, iki omuzu arasından sarkıtırdı.

 • Her namazdan sonra abdest alırdı.

 • Tesbihat okumak

 • Bir iş yaparken Efendimiz (sallallahü aleyhi ve selem)’in nasıl yaptığını düşünmek ve ona uygun yapmak

 • Cuma günü et yemek

 • Gusülden sonra 2 rekat namaz kılmak

 • Misvak kullanmak, tuvalete girerken ve çıkarken dua okumak

 • Her gece göze sürme çekmek

 • Tane tane konuşmak, anlaşılmadımı 3 sefer tekrarlamak

 • Kötülük edene iyilik yapmak

 • Yemeği 2 öğün yemek

 • Selam vermek

 • Kusurları af ile karşılamak

 • Güler yüzlü olmak

 • İlk verilen sözü tutmak

 • İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek

 • Sofraya büyüklerden önce oturmamak, kendi önünden yemek ve gözü tok olmak

 • Gül suyu kullanmak

 • Öğle namazı ile ikindi namazın arasında 1 saat kadar uyumak

 • Her gün 100 defa Estağfirullah demek

 • Kapıya gelen çocuğa bir şey vermek

 • Yemekten sonra tatlı yemek

 • Binek bir araca binildiğinde 3 defa elhamdülillah, 3 defa Allahu ekber, 1 defa La ilahe illallah demek

 • Kurban bayramında kurbanın kemiklerini kırmadan suya veya toprağa gömmek

 • Misafire hoşaf suyu ikram etmek

 • Mezar başlarını okumamak

 • Topluluk içinde yanımızdaki ile fısıldaşmamak

 • Sofraya iyice acıkmadan oturup doymadan kalkmak

 • Soframızda zeytinyağı ve elma sirkesi bulundurmak ve önce zeytinyağına arkasından sirkeye bandıraraktan azık edinmek

 • Soframızda yeşillik bulundurmak

 • Sofradaki kırıntıyı sağ elimizin işaret parmağıyla toplamak

 • Tabağımızı sıyırmak

 • Ayakkabılarımızı giyerken ters çevirip giymek

 • Cuma günleri beyaz elbise giymek

 • Sabah kalkınca burnumuzu 3 defa temizlemek

 • Yemek yerken başkalarının yediğine bakmamak

 • İnsanları yüzüne karşı övmemek

 • Yüzme öğrenmek, ok atmak

 • Meyvenin çekirdeğini sol el ile çıkarmak

 • Hasta ve yaşlıları ziyaret etmek

 • Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak

 • Tuvaletten çıkarken elleri yıkamak

 • Banyo veya tuvalete tükürmemek

 • Yolda giderken ayağımıza takılabilecek veya bizi rahatsız edebilecek şeyleri oradan kaldırmak

 • Evlerimize, camilerimize, hayır olan her yere sağ ayak ile girmek ve sol ayak ile çıkmak,

 • Tuvalete veya banyoya sol ayak ile girip, sağ ayak ile çıkmak

 • Evden çıkarken abdest almak

 • 40 gün her sabah aç karnına siyah kuru üzüm yemek

 • Her şeyi giyerken sağdan, çıkarırken soldan çıkarmak

 • Bir yere misafirliğe giderken tatlı götürmek

 • Yatarken sağ tarafa yatmak

 • Orucu su, tuz, zeytin veya hurma ile açmak

 • Bir şey yerken 3 parmakla yemek

 • Suyu 3 yudum da içmek

 • Her Cuma sadaka vermek

 • Cuma günü tırnak kesmek

 • Her işe Besmele ile başlamak

 • Ezan okunurken hiçbir şey yapmadan oturmak

 • Yatarken abdest almak

 • Yolda yürürken konuşmamak

GAVSUL AZAM SEYYİD ABDULKADİR GEYLANİ HAZRETLERİ


GAVSUL AZAM SEYYİD ABDULKADİR GEYLANİ HAZRETLERİ 

     Evliyaullah’ın Sultanı Gavsul Azam Seyyid Abdulkadir Geylani Hazretleri Miladi 1077 – 1166, Hicri 470 – 561 yılları arasında yaşamıştır.  Miladi yıla göre 89, Hicri yıla göre 91 yıl bu âlemde hayat sürmüştür. Künyesi, Ebû Muhammed'dir. Muhyiddîn, Gavs-ül A'zam, Kutbi Rabbânî, Sultân-ul Evliyâ, Kutb-i A'zam gibi lakapları vardır. Muhterem babaları Hazreti Hasan Efendimiz’in soyundan Seyyid Ebu Salih bin Abdullah’tır. Muhterem validesi Hazreti Hüseyin Efendimiz’ in soyundan Şerife Ümmül Hayr’dır. Bu muhterem aileleri her iki taraftan Rasulullah sallallahü aleyhi ve sellem Efendimize dayanır. Pir Sultan Hazretleri her iki nuruda kendinde cem etmiştir. O gece doğumuyla beraber dünyaya teşrifinden dolayı, o gün doğan 1.100 erkek çocuğa evliyalık makamı ihsan edilmiştir. Babasını çok küçük yaşta kaybetmiştir. 20 yaşlarında Bağdat’a ilim tahsiline gitmiştir. Zamanın en büyük âlimlerinden bütün ilimleri öğrenmiş, ilimde bir zirve olmuştur. İlahi aşkın tecellisi ile 27 sene insanlardan uzak uzlet ve riyazat yapmıştır. Çileli yıllarından sonra Bağdat’a dönüp hocasının emri üzerine insanları irşat etmek için görevlendirilmiştir. Hiçbir evliyada görülmedik haller, keşifler kendisine ihsan edilmiştir. Devrin bütün âlim ve evliyaları kendisinden feyiz almıştır. Sohbetlerine 90.000 kişi iştirak etmiş ve sahraları doldurmuşlardır. Gavsul Azam Hazretleri bir sohbetinde “ Hiçbir Peygamber yok ki sahabesi ile beraber benim sohbetimde hazır bulunmasın “ buyurmuştur.

 

 

Gavsul Azam Seyyid Abdulkadir Geylani’nin sayılamayacak kadar çok kerameti bulunmaktadır. Bunlardan bir kaçı şöyledir:

 

 

Ramazân-ı Şerîfte gün boyunca süt emmez, iftâr olunca emerdi. Bu hâlini şu beyti ile anlatır:


Başlangıcım şöyleydi, dillerde söylenirdi.

Beşikteyken oruçtum, bunu herkes bilirdi.Doğduğu senenin Ramazân-ı Şerîf ayının sonunda havalar bulutlu geçmişti. Bunun için Ramazanın çıkıp çıkmadığında tereddüt edildi. Halk annesine çocuğun süt emip emmediğini sordular. Emmediğini öğrenince, Ramazân-ı Şerîf’in henüz çıkmadığını anlayıp oruca devam ettiler.

 

 

 

Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri bir mahalleden geçerken bir Müslüman ile bir Hristiyanın münakaşa ettiklerini gördü. Sebebini sordu. Müslüman: “Bu Hıristiyan, ‘Bizim Peygamberimiz sizin Peygamberinizden üstündür.’ diyor, ben ise bizim peygamberimizin üstün olduğunu söylüyorum.” dedi. Gavsul Azam Seyyid Abdulkadir Geylani Hazretleri Hristiyana: “İsa aleyhisellam'ın, Hazreti Muhammed Efendimiz’ den üstün olduğunu hangi delille ispat ediyorsun?” buyurdu. Hıristiyan: "Bizim peygamberimiz ölüyü diriltirdi." dedi. Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri: "Ben peygamber değilim, sadece peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem' e uyan bir Müslüman’ım. Eğer ölüyü diriltirsem, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem' e inanır mısın?” buyurdu. Hristiyan: " İnanırım." dedi. Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri: “Bana harap olmuş, eski bir kabir göster ve Peygamberimizin üstünlüğünü gör.” buyurdu. Eski bir kabir gösterdi. Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri Hristiyana: “Sizin peygamberiniz ölüyü diriltmek istediği zaman hangi sözleri söylerdi?” buyurdu. Hristiyan: “Kum Biiznillah Allah’ın izni ile kalk, diril derdi.” dedi. Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri ona: “Bu gösterdiğin kabirde yatan kişi, dünyada şarkıcı idi. İstersen onu şarkı söyler halde dirilteyim.” buyurdu. Hristiyan: “Peki, öyle olsun.” dedi. Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri kabre döndü ve: “Allah’ın izni ile kalk.” buyurdu. Kabir açıldı ve ölü şarkı söyler halde kalktı. Hristiyan bu kerameti görünce, Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem’ in üstünlüğünü ikrar edip, Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri’ nin elinde Müslüman oldu.

 

 

 

Gavsul Azam Hazretleri buyurmuştur ki “ Bizim yolumuz Kur’an ve sünnet yolu üzere inşa edilmiştir “

 

 

 

KADİRİ TARİKATININ ÜSTÜNLÜĞÜ

 


1)      Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretlerinin Müridlerinin derecesi

 

Abdulkadir Geylani’ ye müridlerinin derecesini sordular. Dedi ki; bizim tarikatımıza yeni giren bir mürid diğer şeyhlerin 1.000 müridine bedeldir. Bu başlangıç ve ortada olan müridlerimin halidir. Amma kâmiller ( bu yolda ilerleyenler ) akılların ötesidir.

 

 

2)      Allah’ u Teâlâ’ nın Ona bir defter vermesi

 

Allah’u Teâlâ’nın ona bir defter vermesi ve içinde kıyamete kadar tarikatının devam edeceği ve ona mürid olacakların isimlerinin yazılması Behçet-ül Esrar kitabında geçiyor.

 

 

 

Abdulkadir Geylani Hazretleri buyurdu

       Bana bir dosya verildi. Kıyamete kadar halife ve tarikatıma bağlı olacak müridlerimin isimleri yazılıydı. Bana Rabbim “ Ya Abdulkadir bunları sana bağışladık “ dedi. Cehennem malik’ ine sordum “ Tarikatıma bağlı olan müridlerden (Kadirilerden) hiç kimse cehennemde var mı?” dedi ki “Allah’u Teâlâ’nın izzet ve celaline yemin olsun ki yoktur”

 

 

Abdulkadir Geylani Hazretleri buyurdu

       Benim elim müridimin üzerinde göğün yerin üzerinde olduğu gibidir. Eğer müridim ( kadiri dervişi ) iyi değilse ben iyiyim. Rabbimin izzet ve celaline yemin olsun ki; Onun huzurundan sizleri alıp, beraber Cennete gitmeden kıyamet gününde ayağımı kaldırmam.

 

 

Abdulkadir Geylani Hazretleri buyurdu

     Allah’ u Teâlâ hiçbir Müridimin Cehenneme girmeyeceğine dair söz verdi. Kim ben kadiriyim diye kendisini bana intisap ettirirse ( kadiri tarikatına girerse ) onu kabul ederim ve ona yönelirim. Münker ve Nekirden hiçbir müridimi korkutmayacağına dair söz aldım.

 

 

3)      Allah’ u Teâlâ’ nın Abdulkadir Geylani Hazretleri’ nin tarikatına girenlere verdiği müjde

 

     Allah’u Teâlâ ilham yoluyla Abdulkadir Geylani Hazretlerine buyurdu ki; ” Ey Abdulkadir ben sana söz veriyorum. ‘ Hiçbir müridin tövbesiz bu dünyadan çıkmayacaklar ve onların ruhlarını imansız almayacağım.  İmamlarını kurtaracaklar. ‘ (Tefrihu’l Hatır s:29)

 

 

 

 

 

 

ABDULKADİR GEYLANİ HAZRETLERİNİN MÜRİDLERİ VE ONLARA OLAN ŞEFAATİ

 

 

Abdulkadir Geylani Hazretlerine sordular:

“ Biri senin tarikatına girse ya da intisap etse fakat senden ders almasa veya senin hırkanı giymese, ( senden sonra kadiri şeyhlerine bağlansa ) dostlarından sayılabilir mi?”

 

Abdulkadir Geylani Hazretleri şöyle cevap verdi:

“ Her kim bana intisap ederse Allah’ u Teâlâ onu kabul eder. O benim dostlarımdan olur”

 

Şeyh Abdulkadir Geylani Hazretleri demiştir ki:

“ Her kim benim dergâhımın önünden geçerse muhakkak ki Allah’ u Teâlâ onun azabını hafifletir.

 

 

 

 

 

ŞEYH ABDULKADİR GEYLANİ HAZRETLERİNİN GÜNLÜK VİRDLERİ


 

Günlük olarak bu virdleri çeken bolluk, berekete ve manevi sırlara kavuşur.

 

 

1.       “ Sübhânellahi ve bihamdihî Subhânellahil Azîm “ (1.000 defa)سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمْ

 

 

2.       “ Hasbunâllâhi ve nigmel vekil “  (1.000 defa)حَسْبُنَ اللّٰهِ وَ نِعْمَ الْوَكِيلْ

 

 

 

3.       “ Estağfirullâhel Azîm” (1.000 defa)اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمْ

 

 

4.       “ La ilahe illallâhül melikül haggul mubîn “(1.000 defa)لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينْ

 

 

5.       “ Allâhümme salli àlâ seyyidinâ ve àlâ âlihî ve sellem “(1.000 defa)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا وَعَلَي اٰلِهِ وَ سَلَّمْ

 

 

 

 

 

ŞEYH ABDULKADİR GEYLANİ HAZRETLERİNİN GÜNLÜK OKUDUĞU SURELER VE DUALAR


 

اَلْفَاتِحَة  (٧) , آيَةَ الْكُرْسِي (٧) , اَلَمْ نَشْرَحْ  (٧) , اَلْقَدْرِ (٧) , اَلْكَافِرُونْ (٧) , اَلْنَصْر (٧) , تَبَّتْ (٧) , اَلْاِخْلَاصْ (٧) , فَلَقْ (٧) , نَاسْ (٧) , اَللّٰهُمَّ صَلِّ اَفضَلَ صَلَوَاتِكَ عَلَي اَسْعَدِ مَخْلُوقَاتِكَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلَي آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ عَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِ الْغَافِلُونَ (٧) اَللّٰهْ  (١٠٠٠)

 

 

 * 7 defa Fatiha suresi,

*  7 defa Ayetel Kursi,

*  7 defa Elem neşrahleke suresi,

*  7 defa Kadir suresi,

*  7 defa Kafirun suresi,

*  7 defa Nasr suresi,

*  7 defa Tebbet suresi,

*  7 defa İhlas suresi,

*  7 defa Felak suresi,

* 7 defa Nas suresi,

* 7 defa

“ Ey Allah’ım Yaratılmışların en bahtiyarı olan Efendimiz ümmi Peygamber Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem’ e, onun ailesine ve sahabesine bildiklerin sayısınca, kelimelerin mürekkebi miktarınca, senin ananların her anışında, gafillerin seni zikirden her gaflet edişinde en üstün salatların ile salat eyle “ okunur.

* 1.000 defa Allah lafzı okunur.

 

NOT: Bu sureler, dua ve esma sabah namazından sonra 1 defa, akşam namazından sonra 1 defa okunur.

 

 

 

 

" HERKESİN GÜNEŞİ DOĞDU VE BATTI. BİZİM GÜNEŞİMİZ (YOLUMUZ ) KIYAMETE KADAR BATMAYACAK " 

 

Tüm hakları saklıdır

mührü şerif
kadiri gülü
rıfai gülü
mührü şerif
mührü şerif
mührü şerif
işlerinde başarılı olmak ismi azam vefki